Közbeszerzési Tanácsadás
Közbeszerzési Tanácsadás Ajánlatkérőknek

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával vállaljuk a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását valamennyi eljárásrendben és szakterületen a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának lépései:

 • közbeszerzés tárgyának és becsült értékének meghatározása,
 • a beszerzés fedezete rendelkezésre állásának dokumentálása
 • jogszabály nyújtotta kivételek áttekintése,
 • egybeszámítási szabályok alkalmazása,
 • szükség szerint az előzetes összesített tájékoztató elkészítése,
 • felelősségi rend meghatározása (amennyiben nincs közbeszerzési szabályzat),
 • eljárási határidők meghatározása,
 • vonatkozó jogszabályok áttekintése,
 • eljárásfajta kiválasztása,
 • ajánlati felhívás és a dokumentáció elkészítése, ellenjegyzése
 • közbeszerzési műszaki leírás,
 • kizáró okok és alkalmassági kritériumok, valamint az érvényességi feltételek vizsgálata,
 • bírálati szempont, és részszempontok meghatározása az ajánlatkérő közreműködésével,
 • hirdetmény, felhívás elkészítése,
 • kiegészítő tájékoztatás és konzultáció nyújtása,
 • ajánlatok bontása, bírálata, és a bírálati lapok elkészítése,
 • szakvélemény és döntési javaslat elkészítése,
 • eredményhirdetés, és az eredményről szóló tájékoztató közzététele,
 • szerződéskötés, illetve a szerződéshez kapcsolódó (módosításáról, részteljesítéséről, teljesítéséről szóló) hirdetmények közzététele,
 • az eljárás dokumentálása,
 • valamennyi dokumentum közzététele a honlapon, és megküldése a Közbeszerzések tanácsának
Közbeszerzési Tanácsadás Ajánlattevőknek

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával támogatjuk az ajánlattételre felkért / jelentkező vállalatokat az ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció értelmezésében, az ajánlattétel formailag megfelelő összeállításában az alábbi szolgáltatásokon keresztül:

 • ajánlati stratégia megtervezése, alkalmassági konzultáció,
 • nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők ajánlati tevékenységének szakértő támogatása,
 • Elektronikus árlejtés lebonyolítás
 • Közbeszerzési tanácsadás
 • Hasznos linkek