For further help, please call: +36 1 311 60 12 (on workdays 8 - 17 o’clock) :
  
 
Elektronikus aukció lebonyolítás
Az eeeBID e-Aukciós platformja Magyarország és a régió egyik legfejlettebb rendszere, ahogy ez a CapGemini 2010/11-es tanulmányából is kiderül. Rendszereink nyugat európai tapasztalatokra épülve, de magyar és régiós igényeknek megfelelően továbbfejlesztve szolgál több, mint 300 ügyfelünk teljes megelégedésére. Az eeeBID nem csupán az eszközt biztosítja, de teljes támogatást nyújt a beszerzői szervezetnek az aukciós területek kiválasztásában, aukciós stratégia megalkotásában, pályázatok lebonyolításában és értékelésében.

Mi is az e-Aukció?

A beszerzési folyamat előkészítését követő szakaszában, ahol a feltételek tisztázását követően a legjobb piaci ár elérése maradt a nyitott kérdés következhet az e-Aukció, mint a leghatékonyabb ártárgyalási eszköz. A meghívott ajánlattevők a szolgáltató honlapján teszik meg ajánlataikat licit formájában, gyakran több tucat, vagy akár több száz licitet téve. Az egyes licitek között nagyon kicsi a különbség ( 0,5-1%) de a mindössze 30-90 perces átlagos időtartam alatt a sok apró lépés összeáll jelentős, akár 15-20%-os megtakarítássá. Ez a módszer a vállalatközi kereskedelemben a legelterjedtebb beszerzési technológia, mivel a megtakarítások azonnal jelentkeznek, és rendkívül magasak is lehetnek.

eAuction-1.jpg


Az e-Aukció előnyei

 • Jelentős megtakarítások: beszerzésenként 15-20 %
 • Jelentős időmegtakarítás: akár 90%
 • Átláthatóság, objektív körülmények
 • Tiszta versenyhelyzet
 • Szállítóknak új piacra lépés lehetősége
 • Objektív verseny
 • Számos technika, módszer egyedi esetekre
Elektronikus aukcióban az ajánlattevők versenyeznek egymással, és nem a beszerzőkkel alkudoznak további 1-1% engedményről. Az e-Aukciós módszer szakértő kezekben eredményesen, gyorsan, teljes transzparencia mellett biztosítja a legjobb piaci árakat.

Milyen területeken használható az e-Aukció?

Az elektronikus aukció a beszerzési portfólió rendkívül széles skáláján alkalmazható. A módszer tipikusan minden olyan területen működik, ahol az egyedi vagy keretszerződéses érték eléri a 3-5 millió forintot, lehetséges legalább 3-4 helyről hasonló minőségű ajánlatokat bekérni, és a terület pontosan specifikálható. Bizonyos alkalmakkor akár egy szállító is versenyeztethető, illetve összehasonlíthatatlan ajánlatokat is be lehet vonni a pályázatba (lásd "Japán és Holland aukciós típusokat). Tipikus felhasználás területek:

 • Indirekt anyagok
 • Szolgáltatások
 • Beruházások
 • Alapanyagok
eAuction-1.jpg


e-Aukció helye a beszerzési folyamatban

Az e-Aukció rendkívül hasznos módszer a pályázatok során a legmegfelelőbb (legalacsonyabb) ajánlatok bekérésére, de mindazonáltal "csak" egy eszköz. Az eszköz működtetéséhez két forrásból kell meríteni: az ügyfél több éves, vagy évtizedes szakmai tapasztalatából, illetve a szolgáltató társaság sok száz pályázat során szerzett rutinjából. A beszerzési eljárás során az előkészítés, specifikálás fontosságát nem lehet kihangsúlyozni. Sikeres e-Aukció csak és kizárólag megfelelően előkészített folyamat áralku részében alkalmazható. Tipikus esetben egy beszerzési folyamat 2-3 hetet vesz igénybe, aminek az aukciós része 72 órán belül lebonyolítható. Ez magában foglalja az aukció regisztrációját, a rendszer megismertetését az ajánlattevőkkel, technikai support nyújtását és lezáró riport készítését. Maga a beszerzési folyamat működhet az eeeBID Kft. részleges vagy teljes támogatásával:

- Adatgyűjtés, specifikáció, adattisztítás
- Piackutatás, szállító előminősítés
- Pályázati felhívás készítése
- Elektronikus aukció, ajánlatkérés lebonyolítása
+ Aukciós stratégia alkotás
+ Aukciós rendszer üzemeltetése
+ Szállítók oktatása, technikai segítség nyújtása
+ Helpdesk, hotline szolgáltatás
+ Riportok, értékelések készítése


Tipikus aukciós típusok:

„Angol” típusú aukció

Nagyon könnyen alkalmazható könnyen specifikálható területeken. Működhet egy vagy több ár versenyeztetésére, de TCO számítás alapján több, nem ár típusú paraméter is bevonható. Iránya: felfelé és / vagy lefelé. A verseny során kizárólag az aktuálisan legjobb ajánlatnál jobb ajánlat tehető.

„Dinamikus“ vagy „Real-time“ aukció

A módszer nagyban hasonlít az „Angol“ típusú aukcióhoz, de a verseny során a pályázók elég, ha a saját legjobb ajánlatukat javítják meg. A módszer működhet „Rangsor“ elven, ahol a pályázók csak a versenyben elfoglalt pozíciójukat láthatják (legjobb árat nem), vagy „Vak aukciós“ beállítással, ahol a pályázók pusztán azt látják, hogy vezetnek-e, vagy sem.

Relatív pontozásos aukció

Nehezen összehasonlítható ajánlatok között pontértéke, százalékos engedmény mértéke az összehasonlítás alapja. A pályázók célja a maximális 1000 pont (=legjobb ajánlat) elérése. A rendszer folyamatosan kalkulál dinamikus viszonyszámokkal, így a licitálás menete rendkívül intenzív. Ezen típus alkalmazásával nehezen összehasonlítható pályázatok kezelhetőek könnyedén.

Japán típusú aukció

A japán típusú aukcióban a klasszikus licittel ellentétben az ár előre definiált lépésekkel előre definiált értékekkel csökken. Az összes lépés alkalmával amit a rendszer felkínál, a szállítóknak el kell fogadniuk az árat, hogy versenyben maradhassanak, különben elesnek a lehetőségtől, hogy újabb ajánlatokat tehessenek. Így biztosak lehetünk benne, hogy a szállítók minden egyes lépés alkalmával olyan hamar licitálnak, amilyen hamar csak tudnak, hogy elkerüljék a kizárás kockázatát. A licit végeztével minden egyes ajánlattevő legjobb árával tisztában leszünk, mivel pontosan látható ki milyen értéken szállt ki. Mivel a megtekintési jogok korlátozottak, a japán aukció egyetlen szállítóval is sikeresen kiírható.

Holland típusú aukció

Ebben az aukciós típusban a japán aukcióhoz hasonlóan a rendszer diktálja az ütemet előre beállított lépésközökkel, azonban az ár emelkedik irreálisan alacsony értékről felfelé. A licit az első ajánlatig tart, ez a nyertes licit, a versenytársak elesnek az ismételt ajánlatadás lehetőségétől.

Zárt borítékos aukció

Ebben az aukciós típusban a szállítóktól egyetlen ajánlat bekérésére van lehetőség, hasonlóan az „offline” ajánlatkérésekhez. A beszerzők nem rendelkeznek megtekintési joggal. A legjobb ajánlat nyer.

 • Az e-Aukciót megelőzően választható, hogy fix illetve százalékban kifejezett értékekkel kívánjuk a licitlépcső mértékét meghatározni. Biztonsági funkció: maximum licitérték alkalmazhatósága.
 • Az e-Aukció és az összes kapcsolódó beszerzési munkafolyamat hossza tetszőlegesen az igényeknek megfelelően módosítható.
 • A meghosszabbítások száma, a meghosszabbítást előidéző időperiódus és a hosszabbítás mértéke tetszőlegesen beállítható akár kritikus licit időpontjához, akár aukció végéhez képest.
 • Az e-Aukciókat megelőzően beállíthatjuk, a versenyeztetés során mely tartalmi elemekre és milyen mélységig engedünk hozzáférést az ajánlattevők számára. Több tétel esetén beállítható mely szállító mely tételeket lássa.
 • Versenyeztetési stratégia függvényében kiválaszthatjuk, ajánlattevők az e-Aukciók során és az árlejtéseket követően milyen szintű információkhoz kapjanak hozzáférést. Tipikus beállítás: rangsor, smiley, legjobb ajánlat és legjobb saját ajánlat.
 • SZOFTVER ESZKÖZÖK
  • Integrált beszerzési rendszer
  • Elektronikus aukció
  • eAjánlatkérés (eRFX)
  • Rendelés és katalógus menedzsment
  • Szerződés menedzsment
  • Szállító menedzsment