További segítségért kérem hívja : +36 1 311 60 12 (munkanapokon 8 - 17 óráig) :
  
 

Általános szerződési feltételek

Az alkalmazások használatára vonatkozó, www.eeebid.com, www.eeebidql.com és www.ebidql.com weboldalakon elérhető Általános Szerződési Feltételeket és az alább felsorolt EU-GDPR-al kapcsolatos felhasználási feltételeket ezennel elfogadom.

I. Értelmező rendelkezések:
1.) Szervező:
Az online esemény Szervezője az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki ajánlatot kér, illetve a Szolgáltató által nyújtott Tenderszervezés szolgáltatást igénybe veszi.
2.) Résztvevő:
Résztvevő az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, akit a Szervező regisztrált és az adott online eseményre ajánlat tétel céljából meghívott.
3.) Vendég:
Vendég az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, akit az adott online eseményre - annak nyomon követése céljából - a Szervező meghívott, de ajánlattételi joggal nem rendelkezik.
4.) Szolgáltató:
Az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai, azaz eeebid Kft., S.C. eeebid SRL és az eeebid.com Inc o.s
5.) Felhasználók:
A Szervező, a Résztvevők és a Vendégek együttes csoportja.
6.) Felek:
A Szervező, a Résztvevők, a Vendégek és az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai együttes csoportja.
7.) Online esemény:
A Szolgáltató által biztosított online felületen (www.eeebid.com, www.eeebidql.com, www.ebidql.com) szervezett ajánlatkérés, beszerzési aukció és értékesítési aukció.
II. A szerződés létrejötte
1) A Szolgáltató az online eseményt és az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat a közte és a Szervező között létrejött külön megállapodás alapján, jelen ÁSZF-el összhangban biztosítja. A szolgáltatás díjazási feltételeit és mértékét a Szolgáltató és a Szervező között fennálló szerződés határozza meg.
2.) A Felek között szerződéses viszony jelen ÁSZF alapján az online tenderező/aukciós rendszerbe történő első belépéssel, az ÁSZF egyidejű elfogadásával jön létre. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a www.eeebid.com weboldalra történő minden egyes belépéskor a Szolgáltatások Részletes Szabályzatának megismerése saját felelősségük.
3.) A Felhasználók kijelentik, hogy a Szolgáltató által a rögzített dokumentumokat, a pályázathoz kapcsolt információkat megismerték és elfogadták.
III. A Felek jogai és kötelezettségei
1.) Az eeebid.com Inc. és hivatalos leányvállalatai kizárólagosan a Szervező és a Résztvevők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Szolgáltató hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Szervező és a Résztvevők közti üzletkötés kapcsán felmerülő jogvitákért, azokat a Szervező és a Résztvevők egymás közt rendezik.
2.) A nem természetes személy Résztvevő nevében eljáró kijelenti, hogy az ajánlattétel körében a nem természetes személy Résztvevő képviseletére jogosult.
Minden ajánlat, amelyet a www.eeebid.com oldalain keresztül a Résztvevők tesznek, további megerősítés nélkül (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:64. § szerinti) hivatalos ajánlatnak minősül, ahhoz a Szervező által a kiírásban meghatározott ideig, ilyen kikötés hiányában, 30 napig kötve marad.
4.) A Résztvevők elfogadják, hogy az ajánlatkérést kiíró Szervező egyik Résztvevővel sem köteles szerződést kötni, illetve szerződéskötés esetén sem köteles az ajánlatkérés során legmegfelelőbb ajánlatot tevő Résztvevőt választani.
5.) A Felek elfogadják, hogy a Szervező az online esemény kezdete előtt jogosult az ajánlatkérésre vonatkozó kiírás módosítására. A Résztvevők (a Vendégek és a Szolgáltató) értesítése az ilyen módosításokról a Szervező kötelessége és felelőssége.
6.) A Felek az ajánlatkérés során birtokukba jutott adatokat és információkat, mint üzleti titkot kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személy tudomására nem hozhatják. Saját ajánlati értékeik ez alól kivételt képeznek.
7.) A Szolgáltató kijelenti, hogy minden a www.eeebid.com oldalain tárolt adatot bizalmasan, kezel.
8.) A Felhasználók az online tenderező rendszer szolgáltatását kizárólag jogszerű célokra használhatják
9.) A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az elektronikus piactérre történő belépéshez szükséges regisztráció során az azonosításukhoz szükséges adataik bekerülnek a piacteret működtető Szolgáltató Szállítói (Résztvevői) Adatbázisába.
10.) A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a tenderező rendszert saját kockázatukra használják, az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat saját felelősségükre veszik igénybe.
11.) A Felhasználók elfogadják, hogy semmilyen programinformáció vagy kód, amelyet az www.eeebid.com weboldal használatával kapcsolatosan tudomásukra jut, nem menthető el a böngészőben, nem terjeszthető vagy adható el az eeebid.com Inc. vagy hivatalos leányvállalatai írásos beleegyezése nélkül.
12.) Az internet, helyi hálózati elemek, internetes böngésző és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadásokért és esetleges károkért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli
13.) Jelen ÁSZF és a Szolgáltatások Részletes Szabályzata bármely pontjának megsértéséből származó kárért a feltételeket megsértő Fél teljes körű kártérítéssel felel a kárvallott részére.
IV. Hivatkozás az EU GDPR szerinti adatkezelésre és folyamatra
1.) Az adatok tárolása és felhasználása
Az alkalmazásokban az üzleti folyamatokhoz nélkülözhetetlen az üzleti partnerek közötti stabil kommunikáció. Fiókjának létrehozásakor és üzleti tranzakciós adatok generálásakor az alkalmazások eltárolják az adatokat, melyek között lehetnek személyes jellegű adatok. Ehhez speciális módon az Ön személyes elérhetősége szükséges. Az elérhetőségek megőrzése által a különböző üzletfeleink viszonylatában gyűjtünk információkat, mind a (beszerzési) szervezeten belül, mind a (beszerzési) szervezet és a beszállítók viszonylatában. E tekintetben rendszerint az Ön nevét, címét, emailcímét, vonalas és mobiltelefonszámát, faxszámát, arcképét tároljuk. Ha beszerzési eljárásokkal foglalkozik (legyen az információkérés, ajánlatkérés, aukció, szerződéskötés, megrendelés), akkor ezeket az adatokat az erre felhatalmazott személyek láthatják.Ezen kívül az üzleti tevékenységhez kritikus, naplózáshoz és vizsgálatokhoz kiválasztott adatok kerülnek naplófájlokban tárolásra, melyek nélkül nem lehetséges az üzleti folyamatokat hatékonyan szabályozni. Ennek része egyrészt a kritikus adatokhoz, fájlokhoz vagy alkalmazások oldalaihoz való hozzáférés (olvasás), másrészről a fiókja adatainak módosítása (írás).
2.) Hozzájárulás a személyes adatok tárolásához, kezeléséhez és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez
Az alkalmazásban az Önnek biztosított fiók használatával Ön kifejezetten elfogadja az ilyen jellegű adattárolást és kezelést. Ez nem érinti a személyes adatai tekintetében az Önt illető jogokat. A vonatkozó előírások szerint a weboldal üzemeltetőjétől kérheti (ld. az ügyfélszolgálat telefonszámát), hogy az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokat adja ki.
3.) A személyes adatok törlése
Ha gyakorolja a jogát, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint kérelmezze az Ön személyes adatainak / elérhetőségének törlését, akkor a fiókja az adatok törlésével inaktívvá válik. Tehát többé nem fog az addig elérhető tranzakciós adataihoz hozzáférni. A törlést követően a fiók nem aktiválható újból. Ezen kívül, ha a személyes adatai az alkalmazásokból törlődnek, ez nem érinti a naplófájlok integritását. A személyes adatoknak az alkalmazásokból való törlését kizárólag a weboldal üzemeltetőjétől (lásd az ügyfélszolgálat telefonszámát) kérheti.
4.) A weboldalon elhelyezett adatvédelmi nyilatkozatunk és ezzel egyidejűleg az érintetteknek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének 13. és 14. cikkében előírtak szerinti tájékoztatása
Általános adatok
Az adatkezelőre vonatkozó adatok
Társaság: S.C. eeebid SRL, eeebid Kft. és az eeebid.com Inc o.s. képviseletében eljár: Gabriela Anca Aust Cím: lásd az ügyfélszolgálat elérhetőségeit
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: Liviu Serbanoiu – lásd az ügyfélszolgálat elérhetőségeit
5.) Általános tájékoztatás az adatkezelésről: Érintett adatok:
Személyes adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtünk, ha Ön számunkra személyes adatait átadja. Ezen kívül személyes adatokat nem gyűjtünk. Az Önre vonatkozó személyes adatoknak a jogszabályban engedélyezett kört meghaladó kezelése kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával történhet.
Az adatkezelés célja: a beszerzési folyamatok során megkönnyítse a Szervezők és az Ajánlattevők közti vásárlást, szerződéskötést és kifizetést.Szerződéskötés
Címzettek kategóriái:
Hatóságok, jogszabályi előírás esetén.
Külső szolgáltatók és egyéb szerződéses partnerek.
Egyéb külső testületek – az érintett hozzájárulásával vagy amennyiben az adattovábbítás jogos érdekből megengedett.
6.) Harmadik országokba történő adattovábbítás:
A szerződéskötés részeként igénybe vehetők az Európai Unión kívüli adatfeldolgozók is.
Adatmegőrzés tartama:
Az adatmegőrzés tartama a jogszabályi adattárolási előírásoktól függ, de általában 10 év.
7.) A weboldalra vonatkozó külön tájékoztatás
Hírlevelek használata
Ha feliratkozik a hírlevelünkre, akkor megadja emailcímét – és választása esetén – egyéb információkat is rendelkezésre bocsát. Ezeket az adatokat kizárólag a hírlevél küldésére használjuk fel. A hírlevél iránti kérelmében közölt adatokat addig tartjuk meg, amíg hírlevél-előfizetését nem szünteti meg. A hírlevélbe erre a célra szolgáló linken vagy erre vonatkozó nyilatkozata részünkre történő elküldésével a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozással az emailcíme használatát is megtiltja.
Valamely termékünk vagy szolgáltatásunk értékesítésével kapcsolatban megadott emailcímét arra is használjuk, hogy a hírlevelünkben az általunk értékesített olyan termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan küldünk Önnek közvetlen reklámokat, melyek hasonlóak az Ön által megrendelt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz feltéve, hogy nem tiltakozott emailcíme ilyen módon történő felhasználásához. Emailcíme felhasználása ellen bármikor az alaptarifa szerint számított továbbítási költségektől eltekintve térítésmentesen tiltakozhat. Tiltakozását (és ennek következtében a hírlevelünkről történő lemondását) erre vonatkozó értesítés formájában küldheti el emailcímünkre (lásd a Jogi nyilatkozatot).
„Sütik” használata
A weboldalunk a felhasználó-barátabb működés érdekében saját sütiket használ. (A „süti” a webszerver által a felhasználó böngészőjének küldött szövegfájl, melyet a böngésző későbbi információ-visszanyerés érdekében tárol). A saját “sütijeink” soha nem tárolnak személyes adatokat. A „sütik” használatát általában letilthatja, ha a böngészőjét úgy állítja be, hogy a „sütik” tárolását nem engedélyezi.
V. Adatok továbbítása a www.eeebid.com, www.eeebidql.com és a www.ebidql.com weboldalakról harmadik felek számára
A weboldal üzemeltetője által választott beállításoktól függően az EbidQuantumLeap harmadik fél rendszereihez (pl. ennek keretében ERP rendszerekhez, analitikai megoldásokhoz, munkamenet megoldásokhoz, D&B / BvD által használt adatfinomítási szolgáltatásokhoz) való kapcsolódást is igényel az üzleti folyamatok során kötött ügyletek egységessége érdekében. Az Ön fiókjához tartozó adatok (pl. fiókazonosító) is továbbíthatók az ilyen rendszerek számára. Ezen kívül a weboldal üzemeltetője által választott beállításoktól függően a kapcsolat egyszeri bejelentkezéssel jön létre. Ennek körébe tartozhatnak az Ön fiókjához kapcsolódó adatok (pl. fiókazonosító, név, nyelv). A jelen felhasználási feltételek elfogadásával Ön beleegyezik ezeknek az adatoknak harmadik felek számára történő továbbításába. A weboldal üzemeltetőjétől elkérhető azoknak a harmadik fél rendszereknek a teljes felsorolása, melyekkel adatcserére kerülhet sor.
VI. Biztonsági előírások
1.) A felek elfogadják, hogy illetéktelen harmadik személyek által a számítógép rendszerükbe történő behatolásról (hacker, cracker), annak kísérletéről, az arról való tudomásszerzést követően azonnal értesítik a Szolgáltatót. A hacker által történő behatolással kapcsolatban keletkezett károkat vis majorként minden fél maga köteles viselni.
2.) A felhasználók nem kapcsolhatnak a rendszerhez semmilyen, a rendszer integritását vagy rendeltetésszerű működését veszélyeztető programot, vagy eszközt. Amennyiben a tenderező rendszerbe betöltésre átadott vagy betöltött anyagok fertőzöttek, sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, a Szolgáltató jogosult megsemmisíteni azokat.
3.) A vonatkozó magyar törvények érvényesek minden jogi vitára az eeebid Kft. és a magyar Szervezők illetve a Résztvevők között.
4.) A vonatkozó román törvények érvényesek minden jogi vitára az SC eeebid SRL és a román szervezők illetve a Résztvevők között.
5.) A Szolgáltató VI.3) pontba nem tartozó Felhasználójára US törvények vonatkoznak minden jogi vita esetén. Az ilyen jogviták eldöntésére kizárólagosan illetékes bíróság a Doveri Kerületi Bíróság Delaware állam, USA.
VII. Szolgáltató, vendég, ajánlattevők és szervezők HSE kötelezettségvállalása
Az Eeebid.com Inc (és valamennyi leányvállalata) elkötelezett a beszállítói láncában az üzleti tevékenysége etikus és felelős végzése mellett, és ezt valamennyi partnerétől is elvárja. Erre tekintettel az Eeebid.com Inc fenntartja magának a jogot, hogy csak olyan cégekkel tartson fel üzleti kapcsolatot, melyek:
• a jogszabályokat maradéktalanul betartják,
• semmilyen korrupt gyakorlatokat nem folytatnak, pénzmosást semmilyen módon nem végeznek és a terrorizmust semmilyen formában nem finanszírozzák,
• nem tűrik a gyermek-, rabszolgamunkát és adósrabszolgaságot, tiszteletben tartják az emberi jogokat, ideértve az emberi méltóságot, szabadságot, magánéletet és az egészségvédelmet és a biztonsághoz való jogot,
• a nemzetközi kereskedelmi korlátozásokat teljes mértékben betartják,
• továbbá a saját értékláncukon belül is ugyanezt az elkötelezettséget várják el.
Ezeknek a rendelkezéseknek a be nem tartása vagy bármely ezzel kapcsolatos információ visszatartása a jövőre nézve a beszerzésekből történő kizárást vagy a meglévő üzleti kapcsolat megszüntetését vonhatja maga után.
VIII. További információk és elérhetőségek
Ezenkívül bármikor gyakorolhatja a helyesbítéshez vagy törléshez való jogát, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogát. Itt tud velünk az ügyfélszolgálatunkon keresztül kapcsolatba lépni. Panaszával az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
További információért látogasson el a www.naih.hu
Amennyiben bármilyen kérdése van a Szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató valamely Közép-Kelet-európai irodájával:
Magyarország
eeebid Kft. képviselő: Gabriela Anca Aust, ügyvezető, székhely: 1051 Budapest, Nádor u.23., telefon: 06-1-373-0551 fax: 06-1-700-4584, email: eeebid@eeebid.hu, Adószám: 12555992-2-41
Románia
SC eeebid SRL képviselő: Gabriela Anca Aust, ügyvezető, székhely: 500007,Brasov, Bdul Eroilor 3A. telefon: +40-268-543489, email: office@eeebid.com, Adószám: R13295779
Csehország
eeebid.com Inc. o.s. képviselő: Gabriela Anca Aust, ügyvezető, székhely: 130 00 Prague 3,str. Konevova 141. telefon / fax: +420-222-714-007, email: infoCZ@eeebid.com, Adószám: 003-270 92 283